Европейските избори през 2009г.

Портал за проведените избори през 2009 година.

Избори 2009 - Европа

Всеки гражданин на държава членка от Европейския съюз, който не е българин има права да избира членове за европейски парламент от страната ни. Това право е присъщо само на пълнолетните лица или тези над 18 годишна възраст. Такова лице трябва да има статут на пребиваващ постоянно в Република България, най-малко три месеца или да е от страна членка на ЕС. Това лице още не трябва да е лишаван от свобода и да избира от държава члена, в която се води като неин гражданин. За всичко изброено, лицето трябва да попълни и декларация, че има желание да гласува от територията на България. Всичко това се свежда до избирателните права на активно гласуващите. Пасивно гласуване е правото за избиране на член на Европейски парламент. В България всеки навършил 21 години има такова. Той е трябва да е с българско гражданство и постоянен адрес в страната. Наред с това лицето трябва да е…
Съществуват множество данни и факти, които постоянно се менят по отношение на въпросите свързани с Европейски парламент, в това число Европейски избори. Сред по-интересните от тях, с които е добре всеки гражданин на Европейския съюз да е запознат са следните: Европейският парламент е единствена по рода си многонационална демократична асамблея известна в целия свят; Европейското законодателство е плод на трите големи сили - Съветът на Европейския съюз, Европейска комисия и Европейски парламент; В същността си Европейски парламент съдържа интересите на европейски граждани, представлява ги и ги защитава; За седалище на Европейския парламент е определен град  Страсбург, а голяма част от дейностите му се осъществяват на общо три места, сред които: Страсбург, Брюксел и Люксембург; В Европейски парламент се комуникира и работи на всички 27 официални езици на държавите членки на ЕС. От тях 3 различни азбуки и 23 езика; След провеждане на изборите за Европейски парламент през юни 2009 г.,…
Изборите в Европейския съюз се провеждат на 4 и до 7 юни 2009 година. В тях участват държавите членки, сред които Австрия, България, Белгия, Гърция, Германия, Естония, Дания, Люксембург, Испания, Литва, Португалия, Полша, Румъния, Унгария, Словения, Франция, Финландия и Швеция. Изборите се провеждат на 7 юли в неделя, а страни като Латвия, Словения, Кипър и Малта гласуват на 6 юни, за Ирландия денят е 5 юни. Великобритания и Нидерландия гласуват на 4 юни. В някои от страните членки, изборите се провеждат по два дни. Такава е Чехия и там евро избори 2009 траят на 5 и 6 юни, за Италия това са датите 6 и 7. В своето право Европейският парламент представлява интересите на граждани на страните участнички в ЕС. Той представлява европейска институция, избирана чрез директни и преки процедури, съгласно устав от 1979 г. Европейският парламент е единствен по рода си многонационален парламент за целия свят, а членовете й…
Портал разказващ за изборите в европа през 2009 година. Тук може да разберет екакво се е случило тогава.

Вход